Home»Products  »  Ceramic/Ferrite»  Ceramic/Ferrite Block Magnets

Ceramic/Ferrite Block Magnets

SMBC0047 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 40mm x 25mm x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0046 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm x 10mm x 6mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0045 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm x 10mm x 3mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0044 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 10mm x 10mm x 5mm Thickness
 • Grade: C5

SMBC0023 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 6'' x 4'' x 1 Thickness
 • Grade: C8

SMBC0022 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 6'' x 4'' x 3/4'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0021 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 6'' x 4'' x 1/2'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0020 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 6'' x 2'' x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0019 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 4'' x 3'' x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0018 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 4'' x 1'' x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0017 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 3'' x 2'' x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0016 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 3'' x 1'' x 1/2'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0015 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 2'' x 2'' x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0014 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1 7/8'' x 7/8'' x 3/8'' Thickness
 • Grade: C8

SMBC0013 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1 7/8'' x 7/8'' x 3/16'' Thickness
 • Grade: C8
<< 12