Home»Grade»  Ferrite

Grade C8 Ferrite Magnets

SMRC0063 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 74mm O.D x 40mm I.D x 15mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0062 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 72mm O.D x 30mm I.D x 12mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0061 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 72mm O.D x 39mm I.D x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0060 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 50mm O.D x 25mm I.D x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0059 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 32mm O.D x 18mm I.D x 5.5mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0058 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm O.D x 5mm I.D x 8mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0030 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD156'' x ID80'' x 18m Thickness
 • Grade: C8

SMRC0029 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD145'' x ID75'' x 20mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0028 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD140'' x ID60'' x 20mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0027 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD134'' x ID56'' x 14mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0026 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD45'' x ID22'' x 8mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0024 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD40'' x ID20'' x 8mm Thickness
 • Grade: C8

SMRC0025 Ceramic/Ferrite Ring Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: OD45'' x ID19'' x 8mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0043 Ceramic/Ferrite Bar Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 7mm x 7mm x 25mm Thickness
 • Grade: C8

SMPC0086 Ceramic/Ferrite Pot Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 50mm dia x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMPC0087 Ceramic/Ferrite Pot Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 66mm dia x 10mm Thickness
 • Grade: C8