Home»Products  »  Ceramic/Ferrite»  Ceramic/Ferrite Block Magnets

Ceramic/Ferrite Block Magnets

SMBC0074 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 76mm x 38mm x 11.6mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0073 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 76mm x 24mm x 6.35mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0072 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 76mm x 23mm x 6.3mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0071 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 69mm x 27mm x 11.63mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0070 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 26mm x 23mm x 6.3mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0069 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 26mm x 23mm x 6.3mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0057 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 75mm x 50mm x 20mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0056 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 40mm x 25mm x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0055 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 152.4mm x 101.4mm x 25.4mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0054 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 75mm x 50mm x 20mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0053 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 75mm x 50mm x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0052 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 50mm x 50mm x 20mm Thickness
 • Grade: C8B

SMBC0051 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 70mm x 20mm x 15mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0050 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 60mm x 20mm x 15mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0049 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 50mm x 25mm x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMBC0048 Ceramic/Ferrite Block Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 50mm x 19mm x 5mm Thickness
 • Grade: C8
12 >>