Home»Products  »  Ceramic/Ferrite»  Ceramic/Ferrite Disc Magnets

Ceramic/Ferrite Disc Magnets

Find neodymium magnets here

SMDC0042 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 30mm dia x 5mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0041 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0040 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm dia x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMDC0039 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0038 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm dia x 10mm Thickness
 • Grade: C8

SMDC0037 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0036 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm dia x 5mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0035 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 25mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0034 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0033 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 20mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0032 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 30mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C1

SMDC0031 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 12mm dia x 3mm Thickness
 • Grade: C5

SMDC0012 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 3'' dia x 0.5'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0011 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 3'' dia x 0.25'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0010 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1.5'' dia x 0.25'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0009 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1'' dia x 0.25'' Thickness
 • Grade: C8
12 >>