Home»Products  »  Ceramic/Ferrite»  Ceramic/Ferrite Disc Magnets

Ceramic/Ferrite Disc Magnets

Find neodymium magnets here

SMDC0008 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1'' dia x 3/16'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0007 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 1'' dia x 0.125'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0006 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 0.875'' dia x 1'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0005 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 0.75'' dia x 0.25'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0004 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 3/4'' dia x 1/8'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0003 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 0.625'' dia x 0.375'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0002 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 0.625'' dia x 0.25'' Thickness
 • Grade: C8

SMDC0001 Ceramic/Ferrite Disc Magnet

 • Material: Ferrite
 • Dimension: 5/8'' dia x 1/8'' Thickness
 • Grade: C8
<< 12