Home»Products  »  Neodymium»  Neodymium Disc Magnets

Neodymium Disc Magnets

Find neodymium magnets here

Neodymium Disc Magnets (N52, 4 x 1 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 4'' dia. x 1'' thick
 • Grade: N52

Neodymium Disc Magnets (N52, 4 x 1/2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 4'' dia. x 1/2'' thick
 • Grade: N52

Neodymium Disc Magnets (N42, 3 x 2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 2'' thick
 • Grade: N42

Neodymium Disc Magnets (N52, 3 x 1 1/2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 1 1/2'' thick
 • Grade: N52

Neodymium Disc Magnets (N42, 3 x 1 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 1'' thick
 • Grade: N42

Neodymium Disc Magnets (N52, 3 x 1/2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 1/2'' thick
 • Grade: N52

SMDN0244 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 1/4'' thick
 • Grade: N42

SMDN0243 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 3'' dia. x 1/8'' thick
 • Grade: N42

SMDN0242 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2 1/2'' dia. x 1'' thick
 • Grade: N52

SMDN0241 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2 1/2'' dia. x 1/2'' thick
 • Grade: N42

SMDN0240 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2 1/2'' dia. x 1/4'' thick
 • Grade: N42

SMDN0239 Neodymium DISC Magnet

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2 1/2'' dia. x 1/8'' thick
 • Grade: N42

Neodymium Disc Magnets (N52, 2 x 1 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2'' dia. x 1'' thick
 • Grade: N52

Neodymium Disc Magnets (N42, 2 x 1 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2'' dia. x 1'' thick
 • Grade: N42

Neodymium Disc Magnets (N52, 2 x 1/2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2'' dia. x 1/2'' thick
 • Grade: N52

Neodymium Disc Magnets (N42, 2 x 1/2 in.)

 • Material: NdFeB
 • Dimension: 2'' dia. x 1/2'' thick
 • Grade: N42